Obmedzenie zodpovednosti

VIAVAC vacuum lifting B.V. so sídlom v Holandsku a VIAVAC CZ s.r.o. so sídlom v Českej republike venujú maximálnu pozornosť spoľahlivosti a aktuálnej platnosti publikovaných textov a ilustrácií. VIAVAC vacuum lifting B.V. a VIAVAC CZ s.r.o. sa však zriekajú zodpovednosti za akékoľvek priame či nepriame škody, ktoré by mohli nastať na základe tu poskytnutých informácií.  Na základe obsahu týchto internetových stránok nesmú byť uplatnené akékoľvek práva alebo nároky.

Materiál umiestnený na týchto internetových stránkach sa nesmie kopírovať a/alebo zverejňovať tlačou, kopírovaním, prostredníctvom internetu, intranetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIAVAC vacuum lifting B.V. alebo VIAVAC CZ s.r.o.

 

 VIAVAC® je registrovaná obchodná značka