S jedným či duálnym okruhom?

Ak sa vákuový zdvihák používa na stavenisku, smernica ES EN 13155 vyžaduje doplnkový bezpečnostný systém na ochranu proti pádu. Táto požiadavka sa dá splniť 2 rôznymi spôsobmi:

  • 1 (jednoduchý) vákuový okruh s doplnkovou ochranou proti pádu.
  • 2 (duálny) nezávislé vákuové okruhy.

1 (jednoduchý) vákuový okruh
Všetky prísavky sú pripojené v 1 vákuovom okruhu, nosnosť na zdvíhanie je súčtom všetkých pripojených prísaviek. Použitie sekundárneho bezpečnostného zariadenia na ochranu proti pádu je povinné, v prípade vákuových zdvihákov VIAVAC je táto požiadavka splnená pomocou bezpečnostných popruhov.

2 (duálny) nezávislé vákuové okruhy

Každý z nich je pripojený k samostatnému páru prísaviek, ktoré dokážu udržať zaťaženie zodpovedajúce minimálne dvojnásobku limitu maximálneho zaťaženia.

Ak dôjde k zlyhaniu vákua v 1 okruhu, systém CladBoy udrží bezpečne zaťaženie prostredníctvom druhého okruhu a obsluha bude varovaná vizuálnym a akustickým výstražným signálom.

Použitie doplnkového bezpečnostného zariadenia na ochranu proti pádu nie je preto povinné.

Výhody:
+ Na systém sa nedá zabudnúť.
+ Šetrí ďalšiu manipuláciu pri inštalácii.

Nevýhody:
– Na dosiahnutie rovnakej zdvíhacej nosnosti sa vyžaduje dvojnásobné množstvo väčších prísaviek.
– Kvôli dvojnásobnému počtu vákuových dielov je systém drahší.

Naše odporúčanie:

Na sendvičové panely
Vo väčšine prípadov bude možné bezpečnostné popruhy na ochranu proti pádu používať so sendvičovými panelmi, a preto sa môžete rozhodnúť pre zariadenie s jedným okruhom a používať bezpečnostné popruhy na ochranu proti pádu.

Avšak odporúčame vákuové zdviháky s duálnym okruhom, pretože sa domnievame, že toto je budúcnosť.

Pre sklo
Vzhľadom na širokú rozmanitosť rozmerov a montážnych polôh je často použitie bezpečnostných popruhov na ochranu proti pádu prakticky nemožné. Preto v tomto prípade vždy odporúčame používanie vákuových zdvihákov s duálnym okruhom.

 

 VIAVAC® je registrovaná obchodná značka