Špeciálne požiadavky?

Vyskúšajte náš dôvtip v praxi, pokiaľ budete potrebovať niečo, čo presahuje hranice štandardného riešenia. Naši špecializovaní inžinieri sa tešia na spoluprácu s klientom s cieľom dosiahnutia dokonalého riešenia.

Okrem vákuovej techniky máme takisto široké znalosti kontrolnej technológie, hydrauliky, mechaniky, materiálov a výrobných metód. Veľkú pozornosť venujeme aj atraktívnemu dizajnu.

Ďalej pracujeme s najmodernejšími CAD systémami, ktoré nám umožňujú vizualizáciu vzorov a rýchle dosiahnutie hmatateľných výsledkov.

Všetky naše návrhy sú v súlade s platnými normami. To znamená, že všetky naše výrobky sú dodávané so značkou CE. Súčasťou každej dodávky je prehľadná a zrozumiteľná užívateľská príručka.

 

 VIAVAC® je registrovaná obchodná značka